Bezoek ons kan­toor in Baarn

Het hoofd­kwar­tier van AT Osbor­ne is geves­tigd in Vil­la Rust­hoek in Baarn. Deze monu­men­ta­le vil­la is door ons, samen met eige­naar Tri­odos Vast­goed­fonds, duur­zaam gerenoveerd.

Neder­land

J. F. Ken­ne­dy­laan 100
3741 EH Baarn
Post­bus 168
3740 AD Baarn

T +31 (0)35 5434343
F +31 (0)35 5434344
E info@atosborne.nl