Inschrijf­for­mu­lier Inhou­se middag

Wat leuk dat jij je aan­meldt voor onze onli­ne Inhou­se mid­dag, op don­der­dag 4 febru­a­ri! Er is een beperkt aan­tal plek­ken beschik­baar. Uiter­lijk een week voor de mid­dag hoor je of jij wordt uitgenodigd.

Wij gaan ver­trou­we­lijk om met je gege­vens. Als je wordt uit­ge­no­digd, gebrui­ken wij je adres om je voor­af infor­ma­tie toe te sturen.