Home/Alex Lijkwan
Alex Lijkwan

Over Alex Lijkwan

Alex Lijkwan

Advocaat
+31 (0)6 245 941 00 Connect op LinkedIn
Alex is advocaat, verbonden aan AT Lawyers. Hij heeft zich gespecialiseerd in (de handhaving van) het omgevingsrecht, het algemeen bestuursrecht en het overheidsprivaatrecht. Alex staat overheden en bedrijven bij in gebiedsontwikkelingen, grondverwerving/-uitgifte, kostenverhaal, bestuursrechtelijke schadevergoeding en handhavingsprocedures. Binnen deze werkterreinen procedeert hij zowel bij de bestuursrechter als de civiele rechter.
Alex durft in juridisch vraagstukken een duidelijke koers te kiezen. Dit betekent geen zogeheten 'enerzijds en anderzijds adviezen', maar het aanreiken van praktische en tegelijkertijd zorgvuldige oplossingsrichtingen, waarmee de opdrachtgever echt verder kan.
Verder doceert Alex over onderwerpen als Contracteren door de overheid (VNG Academie) en het Omgevingsrecht en de Omgevingswet (Euroforum). Daarnaast is hij co-auteur van de SDU Commentaar Algemene Wet bestuursrecht.
Ga naar de bovenkant