Home/Denise de Blok
Denise de Blok

Over Denise de Blok

Denise de Blok

Consultant
+31 (0)6 25 32 77 24 Connect op LinkedIn
Denise draagt als consultant gebiedsontwikkeling bij aan het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Ze werkt het liefst aan complexe vraagstukken, waar veel verschillende actoren bij betrokken zijn. Door haar technische achtergrond kan ze dit soort vraagstukken snel doorgronden. Haar creativiteit en ervaring met het faciliteren van workshops en werksessies maken dat haar oplossingen inventief zijn en dichtbij de wensen van opdrachtgevers en gebruikers staan.
Denise pakt met enthousiasme thema’s als stedelijke verdichting, klimaatadaptatie, waterveiligheid en energietransitie aan. Komend jaar wil ze zich verder ontwikkelen in het integraal benaderen van ruimtelijke vraagstukken, om zo bij te dragen aan bestendige oplossingen en een duurzame leefomgeving.

Hoe neven­ef­fec­ten de samen­wer­king in mul­ti­func­ti­o­ne­le pro­jec­ten kan verbeteren

2020-11-24T10:38:01+01:0014 juli 2020|

Klimaatverandering dwingt ons te innoveren. Dit heeft de laatste jaren geleid tot diverse duurzame alternatieven en denkwijzen. Eén daarvan is multifunctionaliteit. Enkelvoudig landgebruik wordt steeds vaker vervangen door multifunctioneel landgebruik. Ook natuurlijke materialen worden steeds vaker multifunctioneel ingezet. In haar afstudeeronderzoek, laat Joana zien wat de impact is van deze werkwijze. Ze gaat in op de invloed van deze werkwijze op de samenwerking tussen verschillende publieke en private partijen.

Inte­gra­le busi­ness cases: een duur­za­mer leef­om­ge­ving én winst in één

2021-01-18T11:38:17+01:0016 juni 2020|

De 21e eeuw kent grote uitdagingen: het weer wordt extremer, de zeespiegel stijgt, de biodiversiteit neemt af en de leefbaarheid van onze steden staat onder druk. Overheden, bedrijven en burgers hebben grote ambities waarmee ze deze uitdagingen willen aangaan, maar het bijbehorende budget is vaak beperkt. In het boek Reinventing Multifunctionality: innovation through integration beschrijven Jurgen van der Heijden en Denise de Blok hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden op een manier dat het geen geld kost, maar juist geld oplevert. Veertig casebeschrijvingen laten zien dat Nederland het hierin zeker niet slecht doet.

Ga naar de bovenkant