Erik van der Veen

Consultant
+31 (0)6 295 045 61 Con­nect op LinkedIn

Erik werkt als senior adviseur, trainer en coach binnen de directie Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling en Milieu. Hij wordt vooral ingezet vanuit zijn kennis en ervaring met strategische vraagstukken en besluitvormingsprocessen. Erik heeft veel ervaring met het managen van complexe politiek-bestuurlijke projecten in de volle breedte: van strategiebepaling, formuleren aanpak en besluitvorming tot uitvoering en evaluatie. Daarbij heeft hij een grote belangstelling voor de interactie tussen proces- en projectmanagement: hoe de harde en zachte kant zo te organiseren dat met voldoende draagvlak de beste resultaten kunnen worden behaald? Deze kwaliteiten kwamen bijvoorbeeld goed van pas toen hij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu begeleidde gedurende de parlementaire enquête naar de Fyra.
Opgeleid als historicus heeft Erik geleerd ‘afstand’ te nemen en vraagstukken in een bredere context te plaatsen. Dat levert vaak nieuwe gezichtspunten op, die een belangrijke bijdrage leveren aan de inhoud van adviezen en oplossingen. Naast het managen van projecten in verschillende fase van de beleidscyclus, geeft Erik ook trainingen op het gebied van politiek-bestuurlijke gevoeligheid, samenwerkingsvormen en governance. Tenslotte gebruikt hij zijn ervaringen – zowel op de harde als de zachte kant– in het coachen van andere professionals die werkzaam zijn in het publieke domein.