Fanauw Hoppe

Strategisch (juridisch) adviseur AT Lawyers / Coördinator Duurzame Leefomgeving
+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn

Fanauw wil bij­dra­gen aan een duurzame leefomgev­ing waar­bij de pla­neet nu en in de toekomst leef­baar bli­jft voor natu­ur en mens. Of het nu gaat om warmtenet­ten, energiepresta­tiecon­tracten, cir­cu­laire gebouwen/infrastructuur of natu­ur­in­clusief bouwen en ontwikke­len. Die bij­drage lev­ert hij voor AT Osborne als coör­di­na­tor van het focus­ge­bied Duurzame Leefomgev­ing samen met man­ag­ing con­sul­tant Joost Rengers.