Ingmar Scheiberlich

Consultant
+31 (0)6 502 542 57 Con­nect op LinkedIn

Ingmar heeft als consultant en projectmanager jarenlange ervaring met vraagstukken op het gebied van bestaande gebouwen alsmede met vraagstukken over sloop en asbest. Daarnaast richt zijn werkveld zich ook op de advisering bij het oplossen van ontwerp- en/of uitvoeringsfouten (bouwfouten). De vraagstukken lopen uiteen van strategisch- en beleidsniveau tot projectniveau. Hij adviseert hierbij publieke- en private opdrachtgevers over de technische, financiële, juridische en/of proceskant.
Hij schrijft veelvuldig in vakbladen over zijn visie bij asbestvraagstukken alsook over andere actuele onderwerpen. In een recent verschenen artikel wordt ingegaan op het vermijden van juridisch getouwtrek rond kwesties met betonvloeren.
Tot zijn expertise behoren onder andere:
  • Advis­er­ing over aanbest­e­den en con­tracteren van asbest- en sloopvraagstukken.
  • Beo­ordel­ing van kostenis­sues bij asbest.
  • Belei­d­sad­vis­er­ing, ver­tal­ing en uitwerk­ing naar oper­a­tion­eel niveau.
  • Advis­er­ing bij het oplossen van bouwfouten.
Ingmar is onder meer betrokken bij de vraagstukken voor Eurogrit, Stichting Studenten Huisvesting, Radboud Universiteit, Meander Medisch Centrum alsmede bij diverse recht- en arbitragekwesties waar hij als inhoudsdeskundige een onafhankelijk oordeel over geeft.
In zijn advisering is Ingmar vooruitdenkend, concreet en geeft hij heldere en onderbouwde standpunten die hem een daadkrachtige consultant maken. Omdat hij zelf ‘gebouwd’ heeft, beschikt hij over veel praktijkkennis en bouwkundig inzicht. Bovendien kan hij deze vaardigheden goed delen met anderen. Door het maken van de vertaalslag als ook het leggen van de verbinding tussen de technische, financiële, juridische en proceskant van vraagstukken weet hij deze voor zijn opdrachtgevers adequaat op te lossen.

Berichten van Ingmar Scheiberlich

Portfolio van Ingmar Scheiberlich