Home/Jeanet van Antwerpen
Jeanet van Antwerpen

Over Jeanet van Antwerpen

Jeanet van Antwerpen

Raad van Commissarissen
Voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Raad van Advies IGM
Jeanet is sinds mei 2015 directeur van Schiphol Area Development Company (SADC NV). SADC ontwikkelt en verkoopt rondom Schiphol een samenhangend portfolio van hoogwaardige werklocaties voor (in-ter)nationale en regionale bedrijven. SADC doet tevens de internationale marketing en acquisitie gericht op logistiek en aerospace voor de Metropoolregio Amsterdam via de vereniging Amsterdam Airport Area. Ook voert SADC het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen uit voor de Provincie Noord-Holland. Daarnaast is zij namens SADC voorzitter Tafel Ruimte & Infra, Amsterdam Logistics Board en lid stuurgroep Mobiliteit, Amsterdam Economic Board. Eveneens vanuit SADC is zij voorzitter van de Adviesgroep Verduurzaming Bestaand Logistiek Vastgoed, van Dutch Green Building Council.
Voor SADC was zij 17 jaar werkzaam bij Inbo BV (advies, stedenbouw, bouwkunde, architectuur). Zij bouwde een eigen marktgroep commercieel vastgoed en gebiedsontwikkeling op (consultancy, project- en procesmanagement). Dit leidde tot een benoeming als partner in 2003. In 2009 trad Jeanet toe tot het bestuur van Inbo.
Jeanet startte haar carrière in 1991 als economisch geograaf bij STOGO als onderzoeker en adviseur.
Zij vervulde verschillende nevenfuncties, waaronder fellow bij de Amsterdam School of Real Estate, voorzitter adviesgroep Keurmerk BREEAM-Gebied, Dutch Green Building Council en lid Commissie MER. Daarnaast is zij sinds 2010 actief in toezichthoudende functies.
Ga naar de bovenkant