Marieke Hietbrink

Consultant
+31 (0)6 212 418 75 Con­nect op LinkedIn

Marieke is projectmanager / adviseur en houdt zich binnen Infrastructuur, gebiedsontwikkeling en milieu bezig met projectmanagement van grote infrastructurele projecten. Daarnaast adviseert zij opdrachtgevende partijen over het opstellen van contracten en het doen van aanbestedingen. Marieke is voor de gemeente Amsterdam bij de Noord / Zuidlijn Manager Realisatie van twee contracten (de stationssystemen en het datanetwerk). In deze rol is zij verantwoordelijk voor twee teams en zorgt voor realisatie van de contracten op de Noord / Zuidlijn en het bestaande net. Marieke heeft daarnaast ervaring met het adviseren over de invulling van contracten bij onder meer Schiphol, de Nieuwe Tramremise en de Hoekse Lijn. Ook heeft zij ervaring met het begeleiden van aanbestedingsprocedures, onder meer het begeleiden van de unieke aanbesteding Icoon Afsluitdijk voor Rijkswaterstaat.
Marieke heeft kennis van verschillende contracten en samenwerkingsvormen. Zij heeft ervaring met aannemingsovereenkomsten conform de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. Marieke studeert naast haar werk rechten aan de Erasmus Universiteit. Een mooie aanvulling op haar Civieltechnische achtergrond. De aanpak van Marieke is gericht op samenwerking en het realiseren van projectdoelen. Zij weet opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar te verbinden en de gezamenlijke belangen te benadrukken. Haar aanpak bevat een grote mate van integraliteit: Marieke is in staat om als projectmanager verschillende disciplines met elkaar te verbinden.
Lees meer over de rol van Marieke bij de Noord/Zuidlijn in dit artikel.

Berichten van Marieke Hietbrink

Portfolio van Marieke Hietbrink