Home/Renee Dooyeweerd
Renee Dooyeweerd

Over Renee Dooyeweerd

Renee Dooyeweerd

Consultant
+31 (0)6 121 506 66 Connect op LinkedIn
Renee is senior adviseur Strategie & Organisatie Gezondheidszorg. Specialisatie is vertalen van doelen en (zorg-) processen naar nieuwe combinaties van organisatorische en ruimtelijke oplossingen én de transities, op strategisch, bestuurlijk en operationeel niveau. Hij brengt daarbij ruime kennis van zorg- en vastgoedfinanciën mee.
Renee is een enthousiaste, betrokken en gedreven adviseur, die eigen visie en inhoudelijke deskundigheid combineert met een scherp analytisch vermogen, creativiteit, oprechte nieuwsgierigheid en sensitiviteit. Zijn kracht ligt in het betrekken van mensen in het verkennen, ontwikkelen, kiezen en besluiten. Renee verstaat bovendien de kunst daarover helder te communiceren. Z’n nuchterheid en humor komen regelmatig van pas.
Hij begeleidt zorginstellingen bij de strategische toekomstverkenning, scenario’s en visieontwikkeling, de financiële onderbouwing van de haalbaarheid, concrete planvorming, de besluitvorming en de verandering met oog voor de organisatorische draagkracht. Als adviseur ontwikkelde Renee vernieuwende huisvestingsconcepten met gebruikers van OK-complexen, verlos-, verpleeg- en spreekuurafdelingen. Bij zijn vorige werkgever was hij nauw betrokken bij het opzetten van nieuwe locaties en integrale zorgconcepten. Nu werkt hij aan integraal vernieuwen van een meerjaren strategie, vastgoedplan en business case.
Ga naar de bovenkant