Home/Willem van der Schoor
Willem van der Schoor

Over Willem van der Schoor

Willem van der Schoor

Directeur Bestuur en Organisatie
+31 (0)35 54 343 43 Connect op LinkedIn
Willem is een ervaren veranderkundige manager, adviseur, coach en mentor met betrekking tot strategische en tactische bestuurs- en organisatievraagstukken binnen het publieke domein. Hij heeft een zeer ruime ervaringsachtergrond bij gemeenten, provincies en rijk. Hij werkt regelmatig met opdrachtgevers op het snijvlak publiek/privaat. Hij is gewend om resultaten in politiek-bestuurlijke omgevingen te behalen. Hij is directeur Bestuur & Organisatie bij AT Osborne.
Willem heeft vele en sterk uiteenlopende opdrachten binnen de publieke sector vervuld. Hij verbindt ‘harde’ en ‘zachte’ processen in de organisatie en wordt er vaak bij gehaald om ontstane verstoringen te herstellen en vertrouwen en resultaten terug te brengen. Hij doet dit zowel in adviserende en begeleidende rollen als in hands-on resultaat-verantwoordelijke posities binnen het primaire proces. Hij is daarbij op een vriendelijke en respectvolle manier indringend en confronterend als de situatie daarom vraagt.
Praktijkvoorbeeld:
Willem wordt door colleges van B&W en de ambtelijke top van een variëteit aan gemeenten ingeschakeld om advies en begeleiding te geven over de kwaliteit van het ambtelijke-bestuurlijke samenspel en over de adequate aanpak van complexe politiek-bestuurlijke opgaven binnen de ambtelijke organisatie.

Over bestuur
en orga­ni­sa­tie

2020-12-09T17:00:24+01:0019 oktober 2000|

Of het nu om huisvesting, infrastructuur, milieu of gezondheidszorg gaat, het goed functioneren en ontwikkelen van uw eigen organisatie maakt vaak een wezenlijk onderdeel uit van de grotere opgave waarvoor u zich gesteld ziet.

Ga naar de bovenkant