Aan­leg Uithoorn­li­jn gegund aan Dura Vermeer

Geplaatst op 21 feb­ru­ari 2020

Ver­vo­er­re­gio Ams­ter­dam gunt de overeenkomst voor de aan­leg van de Uithoorn­li­jn aan met Dura Ver­meer. Deze aan­nemer wordt ver­ant­wo­ordelijk voor het verder uitwerken van het ontwerp en de daad­w­erke­lijke bouw van de nieuwe tramverbind­ing tussen Amstelveen Zuid en het cen­trum van Uithoorn. De nieuwe tram­li­jn, die vanaf 2024 drie Uithoornse haltes aan­doet, kri­jgt lijn­num­mer 25 en draagt bij aan een betere bereik­baarheid van de regio.

De aanbeste­d­ing voor de aan­leg van de Uithoorn­li­jn duurde ongeveer een jaar en werd begeleid door de gemeente Ams­ter­dam, Metro en Tram. Marieke Hiet­brink is vanu­it AT Osborne pro­ject­man­ag­er van het project Uithoorn­li­jn namens Metro en Tram. Paul Brinkman vervult de rol van con­tract­man­ag­er. Zij hebben samen met het pro­ject­team van Metro en Tram de aanbeste­d­ing begeleid en zijn ver­ant­wo­ordelijk voor de real­isatie van het project. Het con­tract tussen Ver­vo­er­re­gio Ams­ter­dam en Dura Ver­meer wordt op 11 maart 2020 ondertek­end. Voor meer infor­matie deze link.

Deel deze pagina via

Ook interessant