Croonwolter&dros en AT Osbor­ne orga­ni­se­ren op 9 april een inspi­re­ren­de mid­dag over het the­ma: Pres­ta­tie­con­trac­ten zijn de toe­komst! Hier­bij wor­den sta­ke­hol­ders uit­ge­daagd over prik­ke­len­de stel­lin­gen te dis­cus­si­ë­ren, op basis van het ‘world-cafe-con­cept’. Een voor­beeld van een stel­ling: Pres­ta­tie­con­trac­ten ver­an­de­ren gega­ran­deerd met Smart Buil­ding Technologie!

De ses­sie is van 14.00 — 16.00 uur in hal 11, stand 11.71. Gespreks­lei­der: Flip Ver­waaij­en. Aan­slui­tend bent u van har­te wel­kom op de VIP bor­rel bij de stand van Croonwolter&dros in Hal 11. Inschrij­ven voor dit gra­tis eve­ne­ment kan nu!

Door uw aan­mel­ding voor dit exclu­sie­ve side event heeft u direct gra­tis toe­gang tot Buil­ding Hol­land, hét 3‑daagse inno­va­tie event voor de bouw- instal­la­tie en vast­goed sec­tor. Het eve­ne­ment is op 9 tot en met 11 april in de Rai in Amsterdam.

Meer infor­ma­tie

Fanauw Hop­pe

Stra­te­gisch (juri­disch) advi­seur AT Lawyers

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn