Mensen

De mensen van AT Osborne voorzien unieke vraagstukken van oplossin­gen op maat. Zij zijn vin­d­in­grijk, com­mu­ni­catief sterk en beschikken over exper­tise, ervar­ing, daad­kracht en doorzettingsver­mo­gen. Wat hen dri­jft is de beste oploss­ing voor mens en maatschap­pij. Onze con­sul­tants, man­agers en juris­ten zijn inzetbaar in alle fasen van com­plexe pro­jecten en programma’s.

Meer informatie

Fanauw Hoppe

Strategisch (juridisch) adviseur AT Lawyers / Coördinator Duurzame Leefomgeving

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn