Men­sen

De men­sen van AT Osbor­ne voor­zien unie­ke vraag­stuk­ken van oplos­sin­gen op maat. Zij zijn vin­ding­rijk, com­mu­ni­ca­tief sterk en beschik­ken over exper­ti­se, erva­ring, daad­kracht en door­zet­tings­ver­mo­gen. Wat hen drijft is de bes­te oplos­sing voor mens en maat­schap­pij. Onze con­sul­tants, mana­gers en juris­ten zijn inzet­baar in alle fasen van com­plexe pro­jec­ten en programma’s.

Alrik Boon­stra

Lid Raad van Commissarissen

Fanauw Hop­pe

Stra­te­gisch (juri­disch) advi­seur AT Lawyers

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn

Fem­ke Rasenberg

Direc­teur AT Lawy­ers / Direc­teur Legal Services

+31 (0)6 525 847 88 Con­nect op LinkedIn

Misa Dzol­jic

Raad van Commissarissen