FAQ items aan het laden...
Urban Matters, People Matter2020-07-06T11:47:02+02:00

Aan de slag in
Mozambique

Als Senior Man­age­ment Con­sul­tant van AT Osborne sta ik uit­er­aard niet iedere dag stil bij de missie van het bedri­jf waar ik werk; Urban Mat­ters, Peo­ple Mat­ter. Tot­dat ik 24 april …

Het zoeklicht op de duurzame oplossing

Tim van Vee­len werkt graag aan pro­jecten die je kunt zien en voe­len, waar je op kunt rij­den of die water tegen houden. Ofwel: pro­jecten met impact. ‘Mak­ing Waves’ viel binnen …

Vragen stellen en vertrouwen winnen

Leen Oos­t­erom kreeg een tele­foon­t­je van de Dutch Water Author­i­ties, de inter­na­tionale tak van de Ned­er­landse Water­schap­pen. Of hij, gezien zijn exper­tise en ervar­ing, wilde …

Tegen de klippen op het tij keren

Als het om kli­maat en energie gaat, is Jur­gen van der Hei­j­den onver­moeibaar. ’s Ocht­ends schuift hij aan op een provin­ciehuis als voorzit­ter van de PWOZ (Par­tic­i­patie Wind Op …

FAQ items aan het laden…
Ga naar de bovenkant