FAQ items aan het laden...
Urban Mat­ters, Peo­p­le Matter2020-07-06T11:47:02+01:00

Aan de slag in
Mozam­bi­que

Als Seni­or Mana­ge­ment Con­sul­tant van AT Osbor­ne sta ik uiter­aard niet iede­re dag stil bij de mis­sie van het bedrijf waar ik werk; Urban Mat­ters, Peo­p­le Mat­ter. Tot­dat ik 24 april …

Vra­gen stel­len en ver­trou­wen winnen

Leen Oos­ter­om kreeg een tele­foon­tje van de Dut­ch Water Autho­ri­ties, de inter­na­ti­o­na­le tak van de Neder­land­se Water­schap­pen. Of hij, gezien zijn exper­ti­se en erva­ring, wilde …

Tegen de klip­pen op het tij keren

Als het om kli­maat en ener­gie gaat, is Jur­gen van der Heij­den onver­moei­baar. ’s Och­tends schuift hij aan op een pro­vin­cie­huis als voor­zit­ter van de PWOZ (Par­ti­ci­pa­tie Wind Op …

FAQ items aan het laden…
Ga naar de bovenkant