FAQ items aan het laden...
Home2021-01-21T17:32:51+01:00

Urban Matters,
People Matter

AT Osborne helpt pub­lieke opdracht­gev­ers om wezen­lijk bij te dra­gen aan een Toekom­st­bestendi­ge Infra­struc­tu­ur, een Gezonde Samen­lev­ing en een Duurzame Leefomgev­ing. Daar­bij kiezen wij voor een inte­grale benader­ing: de bun­del­ing van ambities en opgaven om ze opti­maal tot stand te bren­gen. Zo ontstaan fysieke leefomgevin­gen waar mensen baat bij hebben.

Lees meer

Wat er om ons heen gebeurt

Bek­ijk ons volledi­ge overzicht

Werken bij AT Osborne

AT Osborne is niet voor niets een Great Place to work. Als pro­fes­sion­al werk je aan bij­zon­dere pro­jecten met een grote impact op onze leefomgev­ing. Pro­jecten met een groot belang voor de maatschap­pij. Pro­jecten waar wij trots op zijn.

Meer infor­matie
Bek­ijk de vacatures

Wat ons bezighoudt

Wij houden ons bezig met vraagstukken op het gebied van leefomgev­ing. Een breed werkveld dat om spe­cial­isme vraagt, maar wel met een gen­er­al­is­tis­che, overkoe­pe­lende blik.

Duurzame
leefomgeving
Gezonde
samenleving
Toekomstbestendige
infrastructuur
Andere
domeinen

Hoe wij impact maken

Bek­ijk onze projecten
Wij houden u graag
op de hoogte
Inschri­jven nieuwsbrief
Ga naar de bovenkant