Amarant — Strategie voor vastgoed

Ama­rant is een van de grotere instellin­gen voor ver­standelijk gehand­i­capten in Bra­bant (omzet ca. €300 mln.) In de dynamiek van deze markt heeft Ama­rant aan AT Osborne gevraagd een nieuwe strate­gie voor vast­goed op te stellen en mee te denken over de inricht­ing van de afdel­ing ser­vices die de strate­gie gaat uitvoeren.

Par­al­lel aan dit tra­ject bracht­en we de huidi­ge porte­feuille in kaart. We hebben elk gebouw op ruimte-niveau in een data­base opgenomen, we hebben de tech­nis­che staat en func­tionele kwaliteit in beeld gebracht. Met deze en andere ele­menten voer­den we een hold-sell analyse uit, waarmee we elk com­plex van een advies hebben voorzien.

“AT Osborne heeft voor ons en met ons een strate­gie voor vast­goed opgesteld, die een logisch gevolg is van de strate­gie en ambities van Ama­rant. Met een sterk data-gedreven aan­pak en ken­nis van zak­en hebben de adviseurs ons geholpen bij het mak­en van scherpe belei­dskeuzes.” Suzan Willems – Directeur ser­vices Amarant

Vraag en aan­bod aan huisvest­ing hebben we samenge­bracht in een dynamisch vast­goed­mod­el, waarin per regio duidelijk wordt wat de opgave is. Met dit mod­el kan Ama­rant regio­plan­nen opstellen. Ook bracht­en we de bijbe­horende invester­ing­sop­gave in beeld.

Schema aan­pak Amarant

In het ver­volg op de strate­gie voor vast­goed hebben we de financier­ingsaan­vraag bij de bank begeleid en hebben we Ama­rant onder­s­te­und in de inricht­ing van de afdel­ing services.

Spreekt deze aan­pak u aan? Neem dan con­tact met ons op, wij denken graag met u mee om een passende oploss­ing te bieden voor de uitdag­ing waar u voor staat.

Deel deze pagina via

Ook interessant