Academy

Training op maat

Bij AT Osborne delen we onze ken­nis graag met onze (poten­tiële) opdracht­gev­ers. Dat doen we door onze con­sul­tants een op maat gemaak­te train­ing te lat­en ver­zor­gen. We vertrouwen daar­bij niet alleen op ons vak­man­schap, maar de betr­e­f­fende con­sul­tants hebben allen een gespe­cialiseerde train­ing gevol­gd als cur­suslei­der. Wan­neer dat beter aansluit op uw vraag, zoeken we de samen­werk­ing met KSG Train­ers & Con­sul­tants.

De train­in­gen kun­nen op locatie wor­den gegeven, maar we beschikken ook over een goed geoutilleerde train­ing­somgev­ing in het koet­shuis bij ons kantoor.

Bek­ijk trainingen

Overzicht van trainingen die wij zoal kunnen verzorgen

Con­tracter­ing en Aanbesteding
Imple­men­tatie Omgevingswet
Omgev­ings­be­wust Sturen en Beïnvloeden
Omgev­ings­man­age­ment
Poli­tiek Bestu­urlijke gevoeligheid
Pro­fes­sioneel Opdrachtgeverschap
Pro­ject­be­heers­ing
Project- en procesmanagement
Risi­co­man­age­ment
Sys­teemgerichte contractbeheersing
Train­ing en opleiding
Wij houden u graag
op de hoogte
Inschri­jven nieuwsbrief