Bestuur- en organisatieadvies

Bestuur­lij­ke advi­se­ring speelt zich in de regel af bij stra­te­gi­sche en poli­tiek-maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken die veel­al een gro­te impact heb­ben. Onze bestuurs­kun­di­ge advi­seurs zijn gespe­ci­a­li­seerd in spe­ci­fie­ke bestuur­lij­ke vraag­stuk­ken, zoals fusies of stra­te­gi­sche heroriëntaties.