FAQ items aan het laden...
Andere domeinen2020-11-19T15:29:18+01:00

Bestuur en organisatie

Of het nu om huisvest­ing, infra­struc­tu­ur, milieu of gezond­hei­d­szorg gaat, het goed func­tioneren en ontwikke­len van uw eigen organ­isatie maakt vaak een wezen­lijk onderdeel uit van de grotere opgave waar­voor u zich gesteld ziet.

Onderwijs & Onderzoek

Onder­wi­js is steeds in beweg­ing. Nieuwe didac­tis­che principes en ook steeds nieuwe gen­er­aties stu­den­ten moeten gehuisvest wor­den. Hoe ga je om met het gegeven dat het onder­wi­js veran­dert, ter­wi­jl de muren van een gebouw er voor jaren staan.

Legal services

Met AT Osborne Legal Ser­vices lev­eren wij juridis­che con­sul­tan­cy en advo­catu­ur­di­en­sten. Onze werk­wi­jze is uniek: onze juris­ten werken samen met onze (project)managers en con­sul­tants aan com­plexe vraagstukken. Zo kunt u sneller, effi­ciën­ter en beter uw ruimtelijke ambitie realiseren.

Berichten over Andere domeinen

Projecten over Andere domeinen

Maak kennis met ons team

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst.
Ga naar de bovenkant