FAQ items aan het laden...
Legal ser­vi­ces2020-12-01T10:04:05+01:00

Over legal
ser­vi­ces

Met AT Osbor­ne Legal Ser­vi­ces leve­ren wij juri­di­sche con­sul­tan­cy en advo­ca­tuur­dien­sten. Onze werk­wij­ze is uniek: onze juris­ten wer­ken samen met onze (project)managers en con­sul­tants aan com­plexe vraag­stuk­ken. Zo kunt u snel­ler, effi­ci­ën­ter en beter uw ruim­te­lij­ke ambi­tie realiseren.

De her­waar­de­ring van (semi)publiek opdrachtgeverschap

De afge­lo­pen decen­nia is de com­plexi­teit van gro­te fysie­ke pro­jec­ten sterk toe­ge­no­men. Denk aan meer com­plexi­teit op het gebied van ver­gun­nin­gen, aan­be­ste­ding van con­trac­ten, de invloed van sta­ke­hol­ders en de impact van soci­a­le media in de beeld­vor­ming over projecten. 

Berichten Legal services

Lees alles over Legal services

Port­fo­lio Legal ser­vi­ces

Bekijk port­fo­lio Legal services

Services Legal services

Legal consultancy
Contractering
De contractwijzer
(EU)-Aanbestedingen
Legal service desk
Compliance
Ga naar de bovenkant