FAQ items aan het laden...
Onder­wijs & Onderzoek2020-11-25T17:33:02+01:00

Over Onder­wijs &
Onderzoek

Onder­wijs is steeds in bewe­ging. Nieu­we didac­ti­sche prin­ci­pes en ook steeds nieu­we gene­ra­ties stu­den­ten moe­ten gehuis­vest wor­den. Hoe ga je om met het gege­ven dat het onder­wijs ver­an­dert, ter­wijl de muren van een gebouw er voor jaren staan. Het zoe­ken naar goe­de en toe­komst­be­sten­di­ge huis­ves­tings­con­cep­ten vor­men dan de basis.

De her­waar­de­ring van (semi)publiek opdrachtgeverschap

De afge­lo­pen decen­nia is de com­plexi­teit van gro­te fysie­ke pro­jec­ten sterk toe­ge­no­men. Denk aan meer com­plexi­teit op het gebied van ver­gun­nin­gen, aan­be­ste­ding van con­trac­ten, de invloed van sta­ke­hol­ders en de impact van soci­a­le media in de beeld­vor­ming over projecten. 

Berichten Onderwijs & Onderzoek

Lees alles over Onderwijs & Onderzoek

Port­fo­lio Onder­wijs & Onderzoek

Bekijk port­fo­lio Onder­wijs & Onderzoek

Services Onderwijs & Onderzoek

Projectmanagement
(EU)-Aanbestedingen
Audits-en-evaluaties
Bestuur- en organisatieadvies
Contractering
Haalbaarheidsanalyse
Projectbeheersing
Procesmanagement
Risicomanagement
Programma van eisen
Bouwkostenmanagement
Assetmanagement
Beleidsontwikkeling
Financieel Advies
Het Nieuwe Werken
Legal consultancy
Vastgoedmanagement
Ga naar de bovenkant