FAQ items aan het laden...
Toe­komst­be­sten­di­ge infrastructuur2020-12-14T14:10:00+01:00

Mobi­liteit

Onder­weg van A naar B, het lijkt zo een­vou­dig. Toch kun­nen we de bereik­baar­heid op zowel lan­de­lijk, regi­o­naal als lokaal niveau niet bepaald een­vou­dig noemen.

Water

Water is bij­zon­der in Neder­land. Het ver­vult een sleu­tel­rol in de ruim­te­lij­ke orde­ning. Door onze lig­ging in een del­ta van meer­de­re gro­te rivie­ren zijn wij een main­port voor transport …

Reno­va­tieopga­ven

Lan­ge tijd werd in Neder­land voor­al méér infra­struc­tuur gebouwd: nieu­we tun­nels, wegen, dij­ken, brug­gen, kade­mu­ren en spoor. De actu­e­le uit­da­ging is om …

Berichten Toekomstbestendige infrastructuur

Lees alles over Toekomstbestendige infrastructuur

Port­fo­lio Toe­komst­be­sten­di­ge infrastructuur

Bekijk port­fo­lio Toe­komst­be­sten­di­ge infrastructuur

Maak ken­nis met ons team Toe­komst­be­sten­di­ge infrastructuur

Ga naar de bovenkant