Home/Vaca­tu­res
Vaca­tu­res2020-07-06T11:53:43+01:00

Vaca­tu­res

AT Osbor­ne is niet voor niets een Gre­at Pla­ce to Work’. We bie­den je alle vrij­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid om je eigen agen­da te bepa­len. Je werkt voor inspi­re­ren­de klan­ten aan com­plexe vraag­stuk­ken die vra­gen om een inhou­de­lij­ke en prag­ma­ti­sche bena­de­ring. Vaak zijn we van­af de start betrok­ken bij het denk­pro­ces tot het imple­men­te­ren van de oplossing.

Kijk hier voor een over­zicht van de pro­jec­ten waar wij aan meewerk(t)en.

Does it mat­ter to you? Bekijk direct onze vacatures!

Open­staan­de vaca­tu­res

Ga naar de bovenkant