Naar het overzicht

Eva Kool:
Je krijgt veel ruimte, maar wordt niet in het diepe gegooid

“Werken voor AT Osborne betekent voor mij dat ik werk bij een organ­isatie die goed in de gat­en heeft waar jonge mensen behoefte aan hebben om gemo­tiveerd te bli­jven. Aan één kant zit ‘m dat in de gestruc­tureerde onder­s­te­un­ing via YOP, het pro­gram­ma voor Young Osborne Pro­fes­sion­als. Dat is een tra­ject van ongeveer ander­half jaar, met diverse train­in­gen en coach­ing. Aan de andere kant is er tegelijk­er­ti­jd alle gele­gen­heid om in hoog tem­po veel prak­tis­che ervar­ing op te bouwen en veel leuke din­gen te doen.

Bij mij ging het alle­maal lekker snel. Ik kwam bij AT Osborne bin­nen als werk­stu­dent, maar werd een jaar lat­er na mijn stage al adviseur in vaste dienst. Voor­dat ik het wist had ik in het kad­er van echte pro­jecten al aan tafel gezeten met zo’n beet­je alle soorten opdracht­gev­ers uit de water­keten. Ook kreeg ik vri­jwel meteen ver­ant­wo­ordelijkhe­den en hield ik inter­views en gaf ik work­shops. Zoi­ets geeft je echt het gevoel dat ze vertrouwen in je hebben. Daar­naast kun je ook nog je eigen vraagstukken bedenken. Ik heb zelf een onder­zoeksvraag gefor­muleerd, en daar kreeg ik van de directeur meteen een posi­tieve reac­tie op. Eigen­lijk bestaat er bin­nen AT Osborne een opti­maal ontwik­kel­ingskli­maat voor jonge pro­fes­sion­als. Je kri­jgt veel ruimte, maar wordt niet in het diepe gegooid.”

Deel deze pagina via

Ook interessant