Naar het overzicht

Leen Oosterom:
Fantastisch om zoiets teweeg te kunnen brengen

“Werken voor AT Osborne betekent voor mij de ruimte kri­j­gen om aan leuke en com­plexe pro­jecten te werken, ook als de klant weinig bud­get heeft. Ik kreeg die kans bij een lastige klus in Ethiopië. Er waren veel lokale par­ti­jen bij betrokken met ver­schil­lende belan­gen en er stond ook nog wat etnis­che span­ning op. Mijn aan­pak bestond uit verken­nen, vra­gen stellen, goed luis­teren en vertrouwen win­nen. Ver­vol­gens heb ik wat ideeën geïn­jecteerd in bestaande struc­turen. Meerdere paden vol­gen, en kijken wat werkt. Uitein­delijk zag ik ter plekke mooie din­gen gebeuren. Die lokale par­ti­jen zei­den let­ter­lijk tegen mij: dit is voor het eerst dat we echt met elka­ar in gesprek zijn. Fan­tastisch om zoi­ets teweeg te kun­nen brengen!

Ik houd van lan­glopende, inhoudelijk pit­tige klussen. Dan kan ik mijn capaciteit­en inzetten om iets mooier en beter te mak­en. Voor mij is dat puur geni­eten, en AT Osborne biedt daar­voor de ruimte. We draaien het project in Ethiopië tegen een sym­bol­isch tarief, maar het is tegelijk­er­ti­jd een inter­es­sante inter­na­tionale verken­ning. In Ned­er­land draagt AT Osborne bij aan de ver­be­ter­ing van de leefomgev­ing; wat is er voor nodig om dat ook in andere lan­den te kun­nen doen? Dit mes sni­jdt dus aan aller­lei kanten.”

Deel deze pagina via

Ook interessant