Naar het overzicht

Tim van Veelen:
Je inzetten voor dingen die bijdragen aan een betere wereld

“Werken voor AT Osborne betekent voor mij dat ik niet werk voor een bedri­jf dat multi­na­tion­als helpt om nog meer te ver­di­enen dan ze toch al doen, maar voor een bureau dat mij de kans geeft om bij te dra­gen aan maatschap­pelijke pro­jecten. Dat vind ik belan­grijk. Ik ben opge­groeid in Ams­ter­­dam-Noord, in een peri­ode dat het niet zo’n fijne buurt was. Ik heb toen met eigen ogen gezien dat je prob­le­men, hoe groot ze ook zijn, kunt oplossen. In het geval van Noord: ver­oud­erde flats slopen, er een mix van sociale huur- en koop­wonin­gen voor terug­bouwen en de bewon­ers de kans geven om terug te keren.

Die ervar­ing, die ik als jonge inwon­er van een achter­stands­bu­urt meekreeg, heeft in ieder geval één sterke overeenkomst met de pro­jecten waar ik bij AT Osborne aan meew­erk. Het gaat om je inzetten voor din­gen die op de één of andere manier bij­dra­gen aan een betere wereld. Als opdracht­gev­ers voor een keuze staan, zet ik het zoek­licht op het duurzame alter­natief. De ene keer gaat het om zon­nepan­e­len op het dak van een tun­nel om de ver­licht­ing in die tun­nel duurza­am op te wekken. De andere keer gaat het om jonge, inno­vatieve bedri­jven met duurzame oplossin­gen die ik in con­tact probeer te bren­gen met een pub­lieke opdracht­gev­er die behoefte heeft aan dergelijke goede ideeën. De oogst voor mij: ik werk in alle gevallen mee aan maatschap­pelijke out­put die impact heeft en die mij écht interesseert.”

Deel deze pagina via

Ook interessant