Aquathermie, het meest complete rapport tot nu toe

AT Osborne en IF Tech­nol­o­gy kre­gen de kans om de haal­baarheid te onder­zoeken van warmte uit het Braasse­mer­meer voor inwon­ers van Rijnsaterwoude.

De tech­nis­che, finan­ciële en juridis­che haal­baarheid is verk­end door onder­zoek te doen naar het meest geschik­te energiecon­cept, de kosten en bat­en inzichtelijk te mak­en en de ben­odigde ver­gun­nin­gen te beschri­jven. Par­al­lel wor­den vra­gen beant­wo­ord over de impact voor de bewon­ers, duurza­amheid en hoe bewon­ers en anderen samen verder kun­nen om ook echt warmte uit de Braassem te halen.

Bij­zon­der aan deze opdracht was dat deze kwam van de gemeente Kaag en Braassem samen met bewon­er­sor­gan­isatie Ons Warm Onthaal. Wij wensen hen veel suc­ces met de voort­gang van dit project.

Deel deze pagina via

Ook interessant