De Riethorst stromenland

Vanu­it het per­spec­tief van een dynamisch en veran­derende omgev­ing is met het man­age­ment van De Riethorst Stromen­land een sec­ond opin­ion gedaan op de ontwikkelde locatie/huisvestingsplannen. Kern­vra­gen waren of de (bouw)plannen nog vol­doende bij de zorg van van­daag — en vooral van mor­gen — passen en of ze betaal­baar zijn. Hier­voor deden we onder­zoek naar grond­posi­tie en naar samen­werk­ing met cor­po­raties, hebben we de busi­ness case en een busi­ness plan beo­ordeeld en onder­s­te­un­den we het bestu­ur van De Riethorst Stromen­land onder­s­te­und in de bijbe­horende besluitvorming.

Deel deze pagina via

Ook interessant