Meervoudige herontwikkeling voormalige stortplaatsen

Ned­er­land kent 4000 voor­ma­lige stort­plaat­sen. De over­heid wil deze teruggeven aan de samen­lev­ing. En dat wil zij doen met zoveel mogelijk waarde. Dus liev­er een com­bi­natie van wonen, zon­nepan­e­len, park en wieler­baan, dan bijvoor­beeld alleen een wieler­baan of alleen zonnepanelen.

Het idee is dat ontwikke­laars pas willen mee­doen aan een dergelijke meer­voudi­ge ontwik­kel­ing als zij pakket­ten aange­bo­den kri­j­gen. Denk aan 6 velden met zon­nepan­e­len op 6 stort­plaat­sen, of aan 3 won­ing­bouw­pro­jecten op 3 stort­plaat­sen. Er moet dus eerst een ontvlecht­ing plaatsvin­den in dergelijke enkelvoudi­ge pakket­ten, voor­dat stort­plaat­sen meer­voudig ontwikkeld kun­nen wor­den. Om dat te onder­zoeken hebben Jur­gen van der Hei­j­den en Jan­bart van Ginkel een sub­si­dieaan­vraag bij de EU geschreven in opdracht van de Clean­tech Regio. Het project heet COREL, COl­lec­tieve Regen­er­a­tion of for­mer Land­fills. Het staat beschreven als een good prac­tice op de inter­reg site.

Kijk voor meer infor­matie op de site van Inter­reg Europe.

Deel deze pagina via

Ook interessant