Wij maken de wereld graag een beet­je mooi­er en beter

Wij hou­den ons bezig met vraag­stuk­ken op het gebied van leef­om­ge­ving. Een breed werk­veld dat om spe­ci­a­lis­me vraagt, maar wel met een gene­ra­lis­ti­sche, over­koe­pe­len­de blik.

Duur­za­me
leefomgeving
Gezon­de
samenleving
Toe­komst­be­sten­di­ge
infrastructuur
Ande­re
domeinen