FAQ items aan het laden...
Werken bij2021-02-12T09:17:09+01:00

Young Professional programma

Het Young Osborne Pro­fes­sion­al Pro­gram­ma (YOP) is hét ontwikkel­pro­gram­ma van AT Osborne. Het biedt jou de kans je bin­nen no-time te ontwikke­len tot adviseur. Meer weten over wat een adviseur pre­cies doet? Lees de blog van Eva Kool

Steile groe­i­curve
Als Young Pro­fes­sion­al com­bi­neer je werken aan pro­jecten met vakgerichte oplei­d­ings­da­gen, zoals basis­vaardighe­den advis­eren en effec­tief beïn­vloe­den. Je kri­jgt een men­tor en pro­ject­coach die je helpen in je ontwik­kel­ing. Door de mix van pro­jecten, oplei­d­ings­da­gen en indi­vidu­ele coach­ing groei jij razend­snel naar the next level.

Als Young Pro­fes­sion­al werk je aan bij­zon­dere pro­jecten met een grootse maatschap­pelijke impact. Does it mat­ter to you? Bek­ijk direct ons actuele aan­bod aan vacatures!

Bek­ijk de vacatures
Zie je nu geen geschikte vacature, maar
wil je in de toekomst wel geïnformeerd
worden over nieuwe vacatures?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Inschri­jven nieuwsbrief
Ga naar de bovenkant