FAQ items aan het laden...
Wer­ken bij2021-02-12T09:17:09+01:00

Young Pro­fes­si­o­nal programma

Het Young Osbor­ne Pro­fes­si­o­nal Pro­gram­ma (YOP) is hét ont­wik­kel­pro­gram­ma van AT Osbor­ne. Het biedt jou de kans je bin­nen no-time te ont­wik­ke­len tot advi­seur. Meer weten over wat een advi­seur pre­cies doet? Lees de blog van Eva Kool

Stei­le groeicurve
Als Young Pro­fes­si­o­nal com­bi­neer je wer­ken aan pro­jec­ten met vak­ge­rich­te oplei­dings­da­gen, zoals basis­vaar­dig­he­den advi­se­ren en effec­tief beïn­vloe­den. Je krijgt een men­tor en pro­ject­coach die je hel­pen in je ont­wik­ke­ling. Door de mix van pro­jec­ten, oplei­dings­da­gen en indi­vi­du­e­le coa­ching groei jij razend­snel naar the next level.

Als Young Pro­fes­si­o­nal werk je aan bij­zon­de­re pro­jec­ten met een groot­se maat­schap­pe­lij­ke impact. Does it mat­ter to you? Bekijk direct ons actu­e­le aan­bod aan vacatures!

Bekijk de vacatures
Zie je nu geen geschik­te vaca­tu­re, maar
wil je in de toe­komst wel geïnformeerd
wor­den over nieu­we vacatures?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Inschrij­ven nieuwsbrief
Ga naar de bovenkant