Rudolf Rijkens

Consultant
+31 (0)6 215 177 66 Con­nect op LinkedIn

Rudolf is als senior adviseur, manager en trainer actief op het gebied van ruimtelijke projecten en gerelateerde onderwerpen. Hij begeleidt projecten en programma’s in de bestuurlijke en niet-bestuurlijke omgeving vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie en richt zich daarbij op complexe opgaven, in het bijzonder op vraagstukken rond marktbenadering en het bereiken van draagvlak. Hij is thuis op verschillende gebieden, zoals project- en procesmanagement, publiek- en privaatrecht bij projecten, aanbesteden & contracteren, omgevingsmanagement, projectbeheersing en risicomanagement. Een bijzondere expertise betreft innovatieve vormen van aanbesteden en contracteren, waaronder vroege marktbenadering, vervlechting en projectallianties. Zijn brede achtergrond maakt hem gevraagd voor procesmatige rollen, second opinions, audits en evaluaties. Hij is vaak actief als lid van advies- en beoordelingscommissies.
Rudolf houdt van inhoudelijk en/of procesmatig complexe vraagstukken en heeft een doeltreffende aanpak om gedragen resultaten te bereiken. Analytisch, creatief en met een sterk ontwikkelde maatschappelijke en politiek/bestuurlijke sensitiviteit brengt hij zonder onnodige ophef partijen en belangen bij elkaar en vindt geschikte oplossingen. In deze vraagstukken stuurt hij proces, inhoud en voortgang aan en slaat de brug tussen ambities en juridische mogelijkheden. Hij hanteert een pragmatische insteek en maakt vraagstukken daarbij niet groter dan nodig, maar ook niet kleiner dan mogelijk.

Berichten van Rudolf Rijkens

Portfolio van Rudolf Rijkens