Hoe neven­ef­fec­ten de samen­wer­king in mul­ti­func­ti­o­ne­le pro­jec­ten kan verbeteren

2020-11-24T10:38:01+01:0014 juli 2020|

Klimaatverandering dwingt ons te innoveren. Dit heeft de laatste jaren geleid tot diverse duurzame alternatieven en denkwijzen. Eén daarvan is multifunctionaliteit. Enkelvoudig landgebruik wordt steeds vaker vervangen door multifunctioneel landgebruik. Ook natuurlijke materialen worden steeds vaker multifunctioneel ingezet. In haar afstudeeronderzoek, laat Joana zien wat de impact is van deze werkwijze. Ze gaat in op de invloed van deze werkwijze op de samenwerking tussen verschillende publieke en private partijen.

Welk effect heeft coro­na op jouw pro­gram­ma of project?

2021-01-14T10:49:50+01:0014 juli 2020|

In ons werk aan ruimtelijke projecten zagen wij in eerste instantie grote verschillen in hoe organisaties, opdrachtgevers en projectmanagers met de afgekondigde maatregelen en onzekerheid zijn omgegaan. Diverse projectmanagers en opdrachtgevers wilden door en zorgden ervoor dat het ook kon. Anderen konden met deze onzekerheid geen besluiten nemen, kregen te maken met hoge kosten of haalden de planning niet. Nu, enkele maanden na de uitbraak in Europa, maken we ons op voor een onzekere periode waarin het virus nog onder ons is, maar we wel ‘de draad weer willen oppakken’. Deze overgang roept binnen veel projecten vragen op: Kloppen onze uitgangspunten nog wel? Moeten we ons project of programma herijken?

Webi­nar: De winst van ‘alle data op orde’

2021-01-14T14:56:11+01:0014 juli 2020|

Welke gevolgen heeft de afspraak ‘eind 2023 alle Mobiliteitsdata op orde’ voor wegbeheerders? En wat zijn goede (regionale) voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van verkeer en mobiliteit? Tijdens een interactief webinar bespraken inleider Ineke Meijer en gespreksleider Erik Wegh onder andere deze vragen. Het webinar bracht volgens de deelnemers, naast kennis en inzicht, vooral ‘licht in het data-oerwoud’.

De toe­komst van de zorg na corona

2021-01-14T11:03:40+01:0014 juli 2020|

Aantal ouderen met een wlz zorgvraag neemt sneller toe dan de bevolking Sinds 2013 is beleid van de overheid erop gericht om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. We hebben gezien dat inspanningen tussen 2013 en 2018 het beoogde effect hebben. In die periode nam het aantal ouderen met een Wlz indicatie voor Verpleging en Verzorging af, terwijl het totaal aantal ouderen in die periode toenam. Vanaf 2018 zien we het aantal indicaties niet verder afnemen, maar juist weer toenemen. Het aantal indicaties lijkt harder toe te nemen dan het aantal ouderen. Dit kan erop wijzen dat de totale indicatieprevalentie toeneemt.

Ter­rein­voor­zie­nin­gen betaal­baar houden

2021-01-14T15:01:24+01:0014 juli 2020|

We zien dat wonen op een terrein de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat bij bewoners en hun verwanten. Terreinen bieden beschutting en een veilige woonomgeving voor de bewoners. Daarnaast zijn er allerlei voorzieningen aanwezig die buiten de terreinen vaak niet aanwezig zijn. Denk daarbij aan een zwembad, winkel, dierenweide en andere recreatieve voorzieningen. Ook kunnen bewoners zelfstandig en veilig naar buiten.

De juis­te keu­zes maken in zorgtechnologie

2020-11-24T10:43:54+01:0014 juli 2020|

Technologie is een steeds belangrijker onderdeel van ons leven. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het kiezen van de juiste technologie, waarop je als zorgorganisatie wilt inzetten, is dus van groot belang. Maar hoe doe je dat? Daarbij komt dat elke euro maar één keer uitgegeven kan worden en als je die uitgeeft aan technologie, kun je hem niet meer uitgeven aan bijvoorbeeld gebouwen.

Ga naar de bovenkant