Energiecoöperaties en nieuwe nutsbedrijven

In eigen beheer heeft AT Osborne in de afgelopen tien jaar bij­na twintig Lokale Duurzame Energiebedri­jven (LDE) geholpen bij de opricht­ing en ontwik­kel­ing. Deze bedri­jven, vaak coöper­aties, zijn in han­den van bewon­ers, maar soms ook van bedri­jven. Er is nog genoeg te doen. Voor 2019 staan er alweer nieuwe LDE’s op de agen­da. Ook de komst van warmtenet­ten staat nu op de agen­da, en bedri­jven die deze gaan exploiteren. We werken met de LDE’s aan de vraag welke posi­tie zij bin­nen zo’n bedri­jf moeten innemen.

Eerste projecten

We zijn in 2009 begonnen in Amers­foort met www.duurzaamsoesterkwartier.nl en direct daar­na als vri­jwilliger in Cas­tricum bij www.calorieenergie.nl. In Over­schie is in maart 2011 Energie Coöper­atie Over­schie (ECO) opgericht. In Almere heeft AT Osborne bijge­dra­gen aan de opricht­ing van wat nu de Groene Reus is, en in Zwolle lever­den wij een bij­drage aan vijf buurten­ergiebedri­jven die samen de basis zijn van Blauwvinger Energie. In opdracht van de provin­cie Over­i­js­sel hebben wij samen met Natu­ur & Milieu Over­i­js­sel een ken­nis­tra­ject geor­gan­iseerd met zow­el begin­nende buurten­ergiebedri­jven, als met koplopers.

In een kort­lopend tra­ject in Den Haag begelei­d­den wij Buurten­ergie Statenkwarti­er. Sinds okto­ber 2013 is Alk­maar Energie een feit. Kort daar­na is Energiek Baarn een feit gewor­den, waar­bij wij als Baarns bedri­jf nog steeds betrokken zijn, als vri­jwilliger. In Enschede zijn drie buurten­ergiebedri­jven opgericht: in Boeke­lo, in Noord en in Zuid. In Gronin­gen is geë­val­ueerd in welke wijken buurten­ergie suc­cesvol is en waar niet. In Lelystad medio 2014 heeft AT Osborne gew­erkt aan een afdel­ing van de Groene Reus en eind 2015 in Ams­ter­­dam-Noord aan Breed Energie.

Medio 2016 is Wormer­land Duurza­am een feit gewor­den en eind 2016 de Groene Wijk­ers in Bev­er­wijk. Dit is samen met jon­geren gedaan. In 2017 begelei­d­den wij de Groene Ambas­sade in Haar­lem. Dit was een project in samen­werk­ing met allochto­nen. In 2018 hebben wij de opricht­ing van Duurza­am Uit­geest begeleid. Ook waren we betrokken bij de verzelf­s­tandig­ing van een warmtenet op Vlieland.

Onverminderd door

In 2019 gaan we onver­min­derd door. Dan staan de vol­gende pro­jecten alweer op de agen­da, waaron­der de dooron­twik­kel­ing van de Groene Wijkers.

Deel deze pagina via

Ook interessant